FRANCUSKI FILOZOF, MICHEL ONFRAY, O MUSLIMANIMA

10.12.2020

SAVREMENI FRANCUSKI FILOZOF, MICHEL ONFRAY, O MUSLIMANIMA
U kontekstu zadnjih dešavanja u Francuskoj, Michel Onfray - jedan od vodećih francuskih filozofa, autor 100-tinjak knjiga, po uvjerenju "kršćanski ateista", o muslimanima govori sljedeće:
"Mislim da nas muslimani uče jednoj lekciji, i vjerujem da su u tome u pravu, i to lekciji o antimaterijalizmu. Jer šta god da mi mislimo, radi se o ljudima koji imaju ideal. Govorimo o ljudima čija vizija svijeta se ne svodi na telefone, džipove i slične stvari. - Već su to ljudi koji imaju duhovnost; koji drže do etike; koji imaju jasne moralne zahtjeve; koji imaju svoje vrijednosti; koji smatraju da smo svi mi koji šaljemo naše roditelje u staračke domove, u te centre za umiranje, obične ljudske sramote; koji smatraju da upražnjavanje seksa - sa bilo kim, kad' hoćemo, kako hoćemo, iz čega nastaje svašta, - nije časno u odnosu prema ženama, itd. Dakle mislim da se tu ne radi o frigidnosti već o dostojanstvu, jer su ti ljudi pobornici morala časti, dok smo mi izgubili osjećaj za čast. - Mi nemamo više osjećaja za čast!"
24.10.2020.
 
Vir slike